Adres

ABS Projecten BV
Wierickewijk 1
3831 MA Leusden

T: 06-520 714 04
E: info@absprojecten.nl


Bouwadvies

Heeft u bouwkundige vraagstukken? Dan bent u bij ABS Projecten aan het juiste adres! Wij hebben jarenlange ervaring met uiteenlopende bouwprojecten.

> Lees meer...


Bouwkosten

De laatste jaren zijn gebouwen steeds complexer geworden en de bouwkosten hiervan steeds belangrijker. De bouwkosten van een gebouw worden vaak als rode draad gebruikt binnen een project.

> Lees meer...


Bouw- en projectmanagement

ABS Projecten neemt de algehele zorg in overleg met u als opdrachtgever voor de ontwikkeling en realisatie van bouwwerken op zich.

> Lees meer...


Zwembaden

Eén van de kernactiviteiten van ABS Projecten is de grote mate van kennis betreffende het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van zwembaden.

> Lees meer...


Zwembadoverkappingen

Naast het ontwerpen, ontwikkelen enrealiseren van zwembaden kan ABS Projecten u ook een totaalconcept aanbieden voor een zwembadoverkapping met semi-mobiel schuivende delen [motorisch bediend] welke over een bestaand buitenbad wordt gebouwd.

> Lees meer...

Bouwkosten

Bouw- en projectmanagement

ABS Projecten neemt de algehele zorg in overleg met u als opdrachtgever voor de ontwikkeling en realisatie van bouwwerken op zich.
Van planvoorbereiding tot daadwerkelijke uitvoering, bestek en aanbestedingsfase, bewaking van de planning en het beschikbaar gestelde budget. Tevens dragen wij zorg voor een verantwoord klimaat waarin de diverse bouwactiviteiten worden verricht.
 
Selecties van bedrijven
Aan de hand van onze expertise selecteren wij de partijen welke ons inziens het best geschikt zijn voor het te realiseren project. Van architect, constructeur, aannemer en installateurs tot aanverwante bedrijven. Vanzelfsprekend zien wij het als onze taak om verantwoord om te gaan met deze selectieprocedure.
  
Verstrekken van opdrachten
Met het bestek, tekeningen, afwerkstaten en eventuele nota van aanvullingen en/of wijzigingen als onderlegger verstrekken wij de opdrachten aangaande de overeengekomen werkzaamheden. 
Tevens kunnen wij het totale aanbestedingstraject verzorgen. 
 
Controle meer- en minderwerk
Aan de hand van de inschrijfbegroting van de aannemer controleren wij de indiening van het eventuele meer- en minderwerk betreffende prijsbeoordeling, verrekenprijzen en materiaaltoepassing.   
 
Directievoering en Bouwbegeleiding
Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever zorgen wij ervoor dat het project tijdens het bouwproces binnen de gestelde eisen wordt gerealiseerd.
Het begeleiden van het bouwproject, het leiden van de vergaderingen, het toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden, toepassing c.q. verwerking van de materialen en voorschriften alsmede kwaliteitsbeheersing behoren tot ons takenpakket. 
 
Verzorgen van opleveringen en Nazorg
Wanneer de gecontracteerde partijen hun werkzaamheden hebben voltooid volgt de [voor]-  opname en de oplevering van het bouwproject.
Wij kunnen deze [voor]- opnames en opleveringen met bijbehorende processen- verbaal volledig voor u verzorgen. 
In het proces- verbaal worden de tekortkomingen vastgelegd welke binnen de kaders van de uitgangspunten binnen de gestelde termijn dienen te worden opgelost. 
Vanuit een gedegen toezicht en het hogere kwaliteitspeil kunnen de kosten voor nazorg zo laag mogelijk worden gehouden.