Adres

ABS Projecten BV
Wierickewijk 1
3831 MA Leusden

T: 06-520 714 04
E: info@absprojecten.nl


Bouwadvies

Heeft u bouwkundige vraagstukken? Dan bent u bij ABS Projecten aan het juiste adres! Wij hebben jarenlange ervaring met uiteenlopende bouwprojecten.

> Lees meer...


Bouwkosten

De laatste jaren zijn gebouwen steeds complexer geworden en de bouwkosten hiervan steeds belangrijker. De bouwkosten van een gebouw worden vaak als rode draad gebruikt binnen een project.

> Lees meer...


Bouw- en projectmanagement

ABS Projecten neemt de algehele zorg in overleg met u als opdrachtgever voor de ontwikkeling en realisatie van bouwwerken op zich.

> Lees meer...


Zwembaden

Eén van de kernactiviteiten van ABS Projecten is de grote mate van kennis betreffende het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van zwembaden.

> Lees meer...


Zwembadoverkappingen

Naast het ontwerpen, ontwikkelen enrealiseren van zwembaden kan ABS Projecten u ook een totaalconcept aanbieden voor een zwembadoverkapping met semi-mobiel schuivende delen [motorisch bediend] welke over een bestaand buitenbad wordt gebouwd.

> Lees meer...

Disclaimer

Op alle door ABS verzonden e-mail is onderstaande Disclaimer van toepassing:

De informatie verzonden via e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde zonder toestemming van de afzender of geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Iedere aansprakelijkheid in verband hiermee wordt dan ook afgewezen. ABS Projecten is statutair gevestigd te Harderwijk en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 08107866. 

 

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.